วันจันทร์, 22 สิงหาคม 2565

งานวิจัยโปรแทนดิม

หน้าหลัก

จากคำถาม 1 คำถาม ในห้องทดลอง

Protandim เกิดขึ้น จากคำถาม ว่า ” สุขภาพที่แย่ลง ในปัจจุบันของเรา เป็นสิ่งที่เราต้องยอมรับว่าเกิดจากความเสื่อมของร่างกาย ตาม กาลเวลา ใช่หรือไม่ ?”

นักวิจัย ก็เลยค้นพบว่า จริงๆ แล้ว ไม่ได้เกิดจากความชรา แต่เกิดจาก อนุมูลอิสระที่เข้ามาทำร้ายเซลล์ โดยมาจากการหายใจ จำนวน 3 แสน ล้าน ล้าน ล้าน หน่วย ต่อวัน
และยังมาจาก การกินอาหาร ดื่มน้ำ และอารมณ์ ซึ่งมีจำนวนมากจนร่างกายไม่สามารถรับไหว เรียกว่า การเกิด Oxidative Stress เหมือน เหล็กที่มีสนิมเกาะ นานๆไป
ก็ผุพัง เราจึงเกิดความแก่ เกิดความเสื่อม และก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ เพราะเกราะป้องกันของเรา ไม่ทำงาน จนคนทั่วไปคิดว่ามาจากความชรา

เราจะจัดการกับ Oxidative Stress ให้ลดลงได้อย่างไร

นักวิจัยได้ค้นพบว่า เกิดจากการบกพร่องของ ยีน ซึ่ง ยีนกลุ่มนึง ในร่างกายของเรา สามารถปกป้องร่างกายจากการทำลายของอนุมูลอิสระได้ 1:1,000,000 หน่วยต่อวินาที

มีอนุมูลอิสระ 3 แสนล้านล้านล้านต่อวัน กำจัดได้ 1 ล้าน ต่อวินาที ซึ่งไม่สามารถ ขจัด ของเสีย ออกได้ทัน แต่ยีนกลุ่มนี้ ทำงานน้อยลง หรือบางคนไม่ทำงานเลย ตั้งแต่เราอายุได้ 20 ปี
บางคนแก่ก่อนวัย บางคนป่วยเป็นโรคเสื่อมต่างๆ

จะดีไหมครับถ้าเราสามารถกระตุ้น ให้ยีนกลุ่มนี้กลับมาทำงานอีกครั้ง เหมือนตอนที่เราเป็นเด็ก

นักวิทยาศาสตร์ ค้นพบว่า โมเลกุลของพิช 5 ชนิดสามารถกระตุ้นให้ยีนกลุ่มนี้ กลับมาทำงานอีกครั้ง เหมือนแค่กดเปิดสวิตซ์
โพรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟทู จึงเป็นตัวกระตุ้นให้ยีนกลุ่มนี้กลับมาทำงานอีกครั้ง เหมือนที่ตอนเป็นเด็ก เราไม่สบายเราก็หายเองได้ เราหกล้มเป็นแผล ไม่กี่วันแผลก็หายสนิท

ส่วนอีกตัว จะเป็น โพรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟวัน ตัวนี้จะเป็นการวิจัยต่อยอดจาก เอ็นอาร์เอฟทู เป็นตัวกระตุ้นไปที่ ไมโทรคอนเดรีย ซึ่งเปรียบเสมือนโรงงานผลิตพลังงานให้กับร่างกายของเรา
ไมโทคอนเดรีย คือแบคทีเรียชนิดนึงที่อาศัยอยู่ร่วมกับเซลล์ กินอาหารพร้อมเซลล์ แต่เนื่องจาก อนุมูลอิสระมีมากจน ไม่สามารถต้านทานได้ ไมโทคอนเดรีย จึงมีจำนวนน้อยลงเรื่อยๆ
ส่งผลให้เรียวแรงหายไปเมื่ออายุมากขึ้นเรื่อยๆ และยังส่งผลให้เกอดโรคเสื่อมบางชนิดด้วยเช่น พาร์กินสันส์
สามารถกินคู่กับ เอ็นอาร์เอฟทู ได้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการ ฟื้นฟูเซลล์ของให้ กลับมาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

งานวิจัย protandim ลำดับที่ 1 
โปรแทนดิม Nrf2 ลดความเครียออกซิเดชันโดยเฉลี่ย 40% ใน 30 วัน
งานวิจัย protandim ลำดับที่ 2 
โปรแทนดิม ผลลัพธ์ของการประสานกำลัง 
งานวิจัย protandim ลำดับที่ 3
โปรแทนดิม เคมีป้องกันและมะเร็งผิวหนัง 1st
งานวิจัย protandim ลำดับที่ 4
ความดันโลหิตสูงและความล้มเหลวของ หัวใจล่างขวา
งานวิจัย protandim ลำดับที่ 5
โปรแทนดิม เคมีป้องกันผลกระทบในมะเร็งผิวหนัง ( 2nd )
งานวิจัย protandim ลำดับที่ 6
โปรแทนดิม โรคกล้ามเนื้อเสื่อม
งานวิจัย protandim ลำดับที่ 7
โปรแทนดิม เส้นเลือดซาฟินัสของมนุษย์
งานวิจัย protandim ลำดับที่ 8
บทบาทของ SOD (ไม่ควบคุมโดย Protandim) ในโรคมะเร็งผิวหนัง
งานวิจัย protandim ลำดับที่ 9
บทบาทต่อโรคของ Protandim Nrf2
งานวิจัย protandim ลำดับที่ 10
ความผิดปกติในการใช้แอลกอฮอล์
งานวิจัย protandim ลำดับที่  11 – 20
งานวิจัย protandim ลำดับที่  21 – 28

Protandim โปรแทนดิม, Protandim, โปรแทนดิม, โปรแทนดีม, Protandim โปรแทนดีม, โปรแทนดิ้ม, Protandim โปรแทนดิ้ม, Protandim Nrf2, โปรแทนดิม เอ็น อาร์ เอฟ ทู, Protandim Nrf2 โปรแทนดิม เอ็น อาร์ เอฟ ทู, Protandim Nrf2 โปรแทนดีม เอ็น อาร์ เอฟ ทู, โปรแทนดีม เอ็น อาร์ เอฟ ทู, Protandim Nrf2 โปรแทนดิ้ม เอ็น อาร์ เอฟ ทู, โปรแทนดิ้ม เอ็น อาร์ เอฟ ทู, โปรแทนดิม เอ็นอาร์เอฟ ทู, Protandim Nrf2 โปรแทนดีม เอ็นอาร์เอฟทู, โปรแทนดีม เอ็นอาร์เอฟทู, Protandim Nrf2 โปรแทนดิ้มเอ็นอาร์เอฟทู, โปรแทนดิ้ม เอ็นอาร์เอฟทู, Nrf2, เอ็นอาร์เอฟทู, Nrf2 เอ็นอาร์เอฟทู, Nrf2 เอ็น อาร์ เอฟ ทู, โปรแทนดิม เนิฟทู,Protandim Nrf2 โปรแทนดิม เนิฟทู, Protandim Nrf2 โปรแทนดีม เนิฟทู, โปรแทนดีม เนิฟทู, Protandim Nrf2 โปรแทนดิ้ม เนิฟทู, โปรแทนดิ้ม เนิฟทู, Protandim Nrf2 โปรแทนดิ้มเนิฟทู, เนิฟทู, Nrf2 (เนิฟทู), โปรเทนดีม, Protandim โปรเทนดีม, โปรเทนดิ้ม, Protandim โปรเทนดิ้ม, โปรเทนดิม,Protandim โปรเทนดิม, โปรแทนดิม Nrf2 ซินเนอร์ไจเซอร์, Life Vantage, ไลฟ์เวนเทจ, Life Vantage ไลฟ์เวนเทจ, บริษัท Life Vantage, บริษัทไลฟ์เวนเทจ, บริษัท Life Vantage ไลฟ์เวนเทจ ,ตัวแทนจำหน่ายโปรแทนดิมประเทศไทย